Co to jest biorezonans?

Biorezonans to stymulacja drgań o określonej częstotliwości w naszych komórkach, tkankach i narządach, powodująca przywrócenie prawidłowych fizjologicznych drgań.

Terapia biorezoznansowa (BRT) to bezbolesna terapia bez użycia środków farmakologicznych. Pierwszy raz termin ten został użyty przez niemieckiego lekarza dr Franz’a Morella w 1987 roku jako „terapia drganiami własnymi organizmu”. Pierwsze urządzenie służące do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM powstało w niemieckim Institiut fur Regulative Medizin (Regumed).

Biorezonans opiera się na założeniu, że każda komórka w ciele człowieka, jak również każda substancja (np: wirus, bakteria, alergen) posiada określone drgania elektromagnetyczne, które mogą być: fizjologiczne (harmonijne) lub patologiczne (dysharmonijne), zakłócające wywołane np: obciążeniem organizmu toksynami, lub infekcjami. Sumą drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną, można je wychwycić zarówno z powierzchni skóry jak i tkanek, oraz narządów za pomocą specjalnych elektrod i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego BICOM. Daje to możliwość precyzyjnej diagnozy alergii bądź pasożytów.

Możliwości terapeutyczne biorezonansu

Oprócz diagnozy, biorezonans daje również inne możliwości terapeutyczne. Są to:

  • Odczulanie Alergii – odczulanie jest ukierunkowane na ściśle określony alergen lub grupę alergenów.
  • Terapie na wirusy, bakterie i grzyby – testy oraz terapie umożliwiają eliminację przewlekłych patogenów takich jak wirusów i grzybów z organizmu.
  • Test na obecność pasożytów – biorezonans to najczulsza i najdokładniejsza metoda wykrywania i usuwania pasożytów z organizmu.
  • Terapia na  boreliozę – wykrywamy oraz eliminujemy z organizmu krętki borelii oraz wszystkie koinfekcje odkleszczowe.
  • Terapia antynikotynowa – to jedna wizyta podczas której palacz całkowicie traci ochotę na papierosy i palenie.

Podczas terapii biorezonansowej  patologiczne sygnały są w organizmie wygaszane, a fizjologiczne, prawidłowe sygnały są wzmacniane. Dzięki temu organizm ma możliwość zacząć prawidłowo funkcjonować i sterować procesami biologicznymi.

Terapia biorezonansowa może uzupełniać leczenie klasyczne. Nie zaburza działania leków ani nie wpływa ujemnie na ich wchłanianie. Terapia biorezonansowa jest dobrze tolerowania przez organizm człowieka, w każdym wieku.

Na czym polega terapia?